Sekundlim

Kaldes også: 

Cyanoakrylatlim, hurtiglim, superlim

Risiko: 

Hærder meget hurtigt. Limen er normalt hærdet inden, man kan nå at gribe ind. Kan lime fingre, øjenlåg m.v. sammen. Afgiver varme ved hærdningen. Hærdet lim er ikke giftigt. 

Forholdsregler: 

Ved hudkontakt: Skyl længe med varmt vand, evt. med olie eller acetone. Undgå at skade hud og slimhinder ved forsøg på at fjerne limen. 
Ved indtagelse: Skyl straks munden.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør