Sæbeprodukter for eks. sæbespåner, flydende sæbe

Risiko:

Middelstærkt alkalisk. Irriterende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. I tvivlstilfælde kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.
Redaktør