Rengøringsmidler (hoved og grundrengøringsmidler)

Risiko:

Hoved- og grundrengøringsmidler kan være kraftigt irriterende, evt. ætsende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør