Polishfjerningsmidler

Risiko:

Polishfjerningsmidler kan være basiske og indebære risiko for ætsning. Se mærkning på beholderen.


Forholdsregler:

Giv straks et glas vand til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør