Pletfjerningsmidler

Risiko:

Kan indeholde opløsningsmiddel, f.eks. glykolætere, isopropanol, petroleumsprodukter, se disse produkter. Ældre produkter kan indeholde andre flygtige opløsningsmidler f.eks. perkloretylen, trikloretylen. Intensiv indånding eller indtagelse kan give bevidsthedspåvirkning eller lungeskader.


Forholdsregler:

Ved indtagelse eller kraftig indånding (sniffing): Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør