Pletfjerningsmidler

Risiko: 

Kan indeholde opløsningsmiddel, f.eks. isopropanol, petroleumsprodukter, se disse produkter. Ældre produkter kan indeholde andre flygtige opløsningsmidler f.eks. perkloretylen, trikloretylen. Intensiv indånding eller indtagelse kan give risiko for bevidstløshed.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse eller indånding (sniffing) ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør