Plasthærdere

Risiko:

Risikabel gruppe. Ætsende stoffer kan indgå, jævnfør rubrik om epoxiprodukter.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn, selv under igangværende arbejde (f.eks. arbejde med hærdende lakker, plastikfremstilling). Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør