Plasthærdere

Hærderkomponenten i 2-komponent produkter

Risiko: 

Ætsende stoffer eller irriterende stoffer.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Er du i tvivl ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør