Plast

Risiko: 

Indtagelse af plastgenstande og skumgummi indebærer ingen risiko for forgiftning. Men der kan være risiko for kvælning. Ikke færdig-hærdede plastmaterialer kan indebære risiko. Epoxiplast, se epoxiprodukter. Polyurethan, se isocyanater. Ved brand i plast kan dannes giftige dampe.

Forholdsregler: 

Har barnet vejrtrækningsbesvær ring 112.
Ved indtagelse af flydende produkter: Giv et glas væske. 
Er du i tvivlkontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Redaktør