Plast

Risiko:

Indtagelse af plastgenstande og skumgummi indebærer ingen risiko for forgiftning. OBS! kvælningsrisiko kan derimod foreligge. Ikke færdigthærdede plastmaterialer kan indebære risiko. Epoxiplast, se epoxiprodukter. Polyurethanplast, se isocyanater. Ved brand kan udvikles giftige dampe. Kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 for risikovurdering.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling. Ved indånding: Frisk luft, holde sig i ro. Søg skadestue.

Redaktør