Perkloretylen (tetrakloretylen)

Kaldes også:

Kemisk rensemiddel, opløsningsmiddel

Risiko: 

Indtagelse og intensiv indånding (sniffing) kan give bevidstløshed, hjertepåvirkning. 

Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, ved indtagelse: Giv et glas vand til fortynding. Ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde

Redaktør