Perkloretylen (tetrakloretylen)

Risiko:

Indtagelse og intensiv indånding (sniffing) kan give bevidstløshed, hjertepåvirkning. Kan bl.a. indgå i pletfjerningsmidler, kemiske rensemidler.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile, tag evt. på skadestue. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Søg straks skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør