Nitrit

Kaldes også:

Kunstgødning

Risiko:

Kan give ildebefindende, opkastning, påvirkning af hæmoglobinet (det røde farvestof i blodet).


Forholdsregler:

Opsøg læge eller skadestue.

Redaktør