Nitrater

Risiko:

Indgår f.eks. i gødning, fyrværkeriartikler. Under specielle betingelser i tarmen, f.eks. hos spædbørn, kan nitrater omdannes til nitriter. Kan give ildebefindende, opkastning.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør