Nikotin

Risiko:

Nikotin i tobaksafvænningsmidler kan medføre forgiftning af børn. Findes i tobaksafvænningsmidler, f.eks. tyggegummi (á 2 og 4 mg) og depotplaster. Farlig dosis for voksne: 30 mg ren nikotin. Symptomer hos småbørn ses allerede efter 1-2 mg: Ildebefindende og opkastning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Undlad at fremkalde opkastning, søg straks læge eller skadestue med henblik på behandling med medicinsk kul.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn, i aflåst medicinskab.
Redaktør