Neglebehandlingsmidler - Negleforstærkningsmidler

Risiko:

Kan indeholde formaldehyd og toluen, se disse produkter.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyld straks munden. Giv et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør