Naturgas

Risiko:

Først og fremmest eksplosionsrisiko. Fortrænger luftens ilt og kan ved ufuldstændig forbrænding danne kulilte. Symptomer hovedpine, mathed, utilpashed evt. bevidstløshed.


Forholdsregler:

Frisk luft. Kontakt lægen eller skadestue ved symptomer.
Redaktør