Myresyre

Risiko:

Ætsende, se syrer​​.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestuen. Ved hudkontakt og øjenstænk, se syrer.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør