Myresyre

Kaldes også: 

Methansyre

Risiko: 

Ætsende, se syrer.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Kontakt lægevagt eller Giftlinjen tlf. 82 12 12 12
Ved hudkontakt og øjenstænk, se syrer.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 


Redaktør