Mundskyllevæsker

Kaldes også: 

Mundhygiejne, fluorholdige mundskyllevæsker.

Risiko: 

De fluorholdige indeholder 2‰ natriumfluorid. (= 20 mg natriumfluorid pr 10 ml). De er ufarlige i små mængder. Der findes enkelte koncentrerede produkter. Ikke koncentrerede er ufarlige.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv noget at drikke. Kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 ved indtag af mere end en slurk af de fluorholdige produkter..

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.

Redaktør