Mineralsk terpentin

Risiko:

Se petroleumsprodukter. Vegetabilsk terpentin​​, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle spiseskefulde væske, gerne fløde. Tag på skadestue, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt, eller hvis den indtagne mængde er over 1 dl.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab eller rum. OBS! Mange forgiftningstilfælde sker, når børn drikker af beholdere osv., hvor pensler står i fortyndingsvæsken.
Redaktør