Metaldehyd

Risiko:

Findes i visse sneglegifte. Risiko for kramper, bevidstløshed, åndedrætspåvirkning. Blev tidligere anvendt i optændingstabletter (“sprittabletter”). En metaldehydtablet kan være livsfarlig for børn. OBS! Mindre farlige optændingstabletter anvendes i nyere produkter.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald straks opkastning og søg skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab. Anvend ufarlige typer af tørbrændsel.
Redaktør