Metaldehyd

Bruges til: 

Findes i visse sneglegifte. Forbudt i DK i 2001, men kan stadig findes i landbruget og ved import fra udlandet. Blev tidligere anvendt i optændingstabletter (“sprittabletter”). En metaldehydtablet kan være livsfarlig for børn. OBS! Mindre farlige optændingstabletter anvendes i nyere produkter.

Risiko: 

Risiko for kramper, bevidstløshed, åndedrætspåvirkning. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Fjern rester fra munden og undgå mælk som drikke pga. fedtopløselighed og dermed hurtigere optagelse i kroppen.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen telefon 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør