Medicin

Risiko:

Indebærer i reglen stor forgiftningsrisiko for børn.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) eller søg læge/skadestuen. Medicin til dyr indebærer samme risiko som medicin til mennesker

Risiko:

Kan indeholde farlige stoffer i høj koncentration, bl.a. bekæmpelsesmidler og ætsende stoffer, evt. uden speciel advarselsmærkning.


Forholdsregler:

Kontakt læge eller vagtlæge.

Redaktør