Luftforbedringsprodukter (frisk luftprodukter, rumdeodoranter)

Risiko:

Sædvanligvis ingen risiko. Produkterne kan have varierende sammensætning, men består sædvanligvis af sæbe og parfumestoffer. Der er ingen risiko ved berøring. Ved tvivl om forgiftningsrisiko i forbindelse med indtagelse kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) .
Redaktør