Kviksølv, kviksølvforbindelser

Bruges i: 

Fx elsparepærer, termometre

Risiko: 

Metallisk kviksølv f.eks. fra termometre er ufarligt at indtage, optages ikke fra mave/tarmkanalen. Risiko for forgiftning forekommer efter indtagelse eller indånding af kviksølvforbindelser (f.eks. kviksølvklorid) og indånding af kviksølvdampe. 

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indånding eller indtagelse af kviksølvsalte ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.
Opsaml spild af kviksølv i en lille beholder og aflever det på genbrugsstation. Dette for at undgå en langvarig udsættelse. Bør ikke støvsuges op!

Opbevaring: 

Kviksølvforbindelser opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.


Redaktør