Kviksølv, kviksølvforbindelser

Risiko:

Metallisk kviksølv f.eks. fra termometre er ufarligt at indtage, optages ikke fra mave/tarmkanalen. Risiko for forgiftning forekommer efter indtagelse af kviksølvforbindelser (f.eks. kviksølvklorid) og indånding af kviksølvdampe.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag på skadestuen. Ved indtagelse: Giv straks et glas mælk. Kontakt læge eller vagtlæge. Opsaml spild af kviksølv i en lille beholder og aflever det på apoteket.


Opbevaring:

Kviksølvforbindelser opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.
Redaktør