Kontaktlinseprodukter

Risiko:

Indeholder almindeligvis kraftigt fortyndede saltopløsninger. Disse er ufarlige ved indtagelse. Kan indeholde irriterende stoffer, f.eks. et lavt indhold af brintoverilte, se dette produkt


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


OBS!

Risiko for kraftig øjenirritation, hvis kontaktlinsen ikke skylles af før anvendelsen. Følg brugsvejledningen.
Redaktør