Kølevæske til biler

Kaldes også:

Frostvæske, anifrostvæske.

Risiko:

Se etylenglykol​​. Risiko for alvorlig forgiftning ved indtagelse af selv små mængder.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald straks opkastning og søg skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab, altid i originalpakning. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Redaktør