Kobberforbindelser

Risiko:

Specielt de vandopløselige kobberforbindelser indebærer risiko ved indtagelse. Det første symptom er opkastning. Indånding af kobberforbindelser ved f.eks. slibning af kobberholdig bådmaling kan give irritation i luftvejene.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Tag på skadestuen. Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag på skadestuen. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør