Klorhexidin

Kaldes også: 

Hibitane creme, Hibiscrub

Risiko: 

Indgår i mange desinfektionsmidler. Fortyndede opløsninger op til 0,2-2% indebærer ingen risiko. Visse produkter kan dog have et højt indhold af ethanol, se under sprit.

Forholdsregler: 

OBS! Klorhexidin skal ikke anvendes til behandling af ører (høreskader er beskrevet). Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør