Klorater

Bruges til: 

Kan bl.a. indgå i fyrværkeriartikler. (Eksplosivt sammen med brændbart materiale).
Risiko: Indebærer stor forgiftningsrisiko. Symptomerne kan være forsinkede flere timer. Risiko for bl.a. påvirkning af hæmoglobinet (blodets farvestof), nyre- og leverskader.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Kontakt Giftlinjen eller 112 både ved indtagelse og indånding. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør