Klorater

Risiko:

Kan bl.a. indgå i fyrværkeriartikler. (Eksplosivt sammen med brændbart materiale). Indebærer stor forgiftningsrisiko. Symptomerne kan være forsinkede. Risiko for bl.a. påvirkning af hæmoglobinet (blodets farvestof), nyre- og leverskader.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, gerne mælk. Søg straks skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør