Kloramin

Risiko:

Kan indgå i desinfektionsmidler, f. eks. vandrensningsprodukter. Er irriterende evt. ætsende i høj koncentration. Kloramingasser, som dannes ved sammenblanding af ammoniakopløsning og hypoklorit, er stærkt irriterende, se gasser​​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Ved symptomer kontakt skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Yderligere oplysninger:

Se desinfektionsmidler.

Redaktør