Klor

Risiko:

Stærkt irriterende for øjne og slimhinder. Ved indånding er der risiko for lungeskader.


Forholdsregler:

Frisk luft, hvile. Ved symptomer kontakt skadestue.
Redaktør