Kemiske rensevæsker

Risiko:

I kemiske rensevæsker til hjemmebrug indgår ofte petroleumsprodukter, se dette produkt. Til erhvervsmæssig brug anvendes perkloretylen eller en freon, se disse produkter.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør