Kemikalier til skoleeksperimenter, laboratorier

Risiko:

Vanskelig at vurdere, afhænger af arten af kemikaliet. Der skal findes brugsanvisninger tilgængeligt.

Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør