Kaustisk soda

Kaldes også:

Natronlud, Natriumhydroxid, Natriumhydroxyd

Risiko:

Stærkt ætsende


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Kald straks ambulance 112. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestuen. Tag altid til sygehus.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab, altid i originalpakningen. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Redaktør