Karburatorsprit

Kaldes også:

Denatureret sprit

Risiko:

Isopropanol kan indgå, se dette produkt. I ældre produkter kunne højt indhold af metanol indgå, se evt. dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, gerne mælk til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.

Redaktør