Karbonater

Risiko:

Karbonater bruges i blegemidler, maskinopvaskemidler samt vaskemidler og kan være stærkt lokalirriterende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl straks munden. Giv et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Kontakt evt. læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestuen. Tag altid til sygehuset.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Bør ikke findes hos børnefamilier
Redaktør