Kamfer og andre æteriske olier

Risiko:

Indgår bl.a. i visse linimenter, luftforbedringsprodukter. Allerede et par slurke af disse opløsninger eller linimenter kan give kramper og bevidstløshed.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl munden, giv væske. Søg straks læge eller skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab (ikke medicinskab p.g.a. risiko for forveksling). Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør