Kalk, læsket (kalciumhydroxid)

Risiko:

Kraftigt irriterende, eventuelt ætsende. Kan i visse tilfælde indgå i havekalk.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestuen. Tag altid til sygehus.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør