Kalk, brænd kalk, ulæsket kalk (kalciumoxid)

Risiko:

Stærkt ætsende.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestue. Tag altid til skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Yderligere information: Se baser

Redaktør