Kaliumhydroxid

Kaldes også:

ludRisiko:

Ætsning.Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestue. Hud: Skyl straks med vand. Kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for risikovurdering. Fortsæt skylning under transport. Skylning skal ofte fortsætte i flere timer.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab, altid i originalpakningen. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Yderligere information:

Se baser

 

Redaktør