Jod og jodholdige produkter

Risiko: 

Jod i koncentreret opløsning og som krystaller er ætsende, desuden risiko for bl.a. nyreskader. Visse desinfektionsmidler kan indeholde jodforbindelser (jodoforer). Fortyndede opløsninger af disse er i reglen ufarlige ved indtagelse af mindre mængder.

Forholdsregler: 

Hvis koncentreret opløsning eller krystaller er indtaget: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn. Redaktør