Hypoklorit

Risiko:

F.eks. natriumhypoklorit. Anvendes som blege- og desinfektionsmiddel. Det lave indhold (knap 5%) i blegemiddel til husholdningsbrug (Klorin) indebærer sædvanligvis ingen alvorlig risiko ved indtagelse af mindre mængder (et par mundfulde), men kan være stærkt slimhindeirriterende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl munden, giv et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge eller vagtlæge.

Ved stænk i øjet skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.

Redaktør