Havekalk - (til jordforbedring)

Risiko:

Består af kornet eller pulveriseret kalksten eller dolomitkalk. Virker lokal irriterende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Redaktør