Havekalk (til jordforbedring)

Kaldes også: 

Kalksten, Calciumkarbonat, CaCO3, Jordbrugskalk

Bruges til: 

Til jordforbedring. 

Risiko: 

Består af kornet eller pulveriseret kalksten eller dolomitkalk. Virker lokalirriterende.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.

Redaktør