Hårshampoo

Risiko:

Hårshampoo er ufarlig ved indtagelse af nogle få slurke. Sæbe indgår, kan virke irriterende. Hårshampoo mod skæl kan indebære en risiko, p.g.a. indholdet af mere giftige forbindelser, af f.eks. selen og tjære.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).
Redaktør