Hårfjerningsmidler

Kaldes også: 

Depilatorer, kemiske epilatorer, hårfjerner, Veet 

Bruges til: 

Hårfjerning på hud.

Risiko: 

Produkterne er basiske og derfor lokalirriterende, derfor vaskes grundigt af efter brug. Risiko for ætsning ved indtag. 

Forholdsregler: 

Ved hudirritation: Skyl og vask huden.
Ved indtagelse: Skyl munden, giv et glas væske. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.

Redaktør