Hårfjerningsmidler

Risiko:

Indeholder ofte alkaliske forbindelser med lokalirriterende virkning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas mælk,

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Redaktør