Grundrengøring

Kaldes også:

Grundrens

Risiko:

Indeholder vaskeaktive stoffer i lidt større koncentration end almindelige rengøringsmidler samt evt. irriterende eller ætsende stoffer. Se mærkning på flasken. Forgiftningsrisiko Kan være kraftigt irriterende, eventuelt ætsende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for risikovurdering.

Redaktør