Golfkugler

Risiko:

Indeholder ofte væske under højt tryk. Risiko for mekaniske øjenskader (lille kemisk risiko), når bolden går i stykker.


Forholdsregler:

Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i nogle minutter. Tag på skadestue ved tegn på skader.
Redaktør