Freon

Kaldes også: 

Kølegas, køleskabsgas, drivgas. 

Risiko: 

Forekommer bl.a. som kølemiddel i ældre køleskabe, frysere og varmepumper. Kortvarig indånding af udstrømmende gas er i reglen ufarligt. Længerevarende udsættelse kan give luftvejsirritation og hjerterytmeforstyrrelser. Ved meget høje temperaturer kan irriterende eller ætsende gasser dannes, se gasser. 

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft.
Ved tvivl eller symptomer: Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.Redaktør