Freon

Kaldes også: Køleskabsgas.

Risiko:

Forekommer bl.a. som kølemiddel i ældre køleskabe, frysere og varmepumper. Kortvarig indånding af udstrømmende gas er i reglen ufarligt. Længerevarende udsættelse kan give luftvejsirritation og hjerterytmeforstyrrelser. Ved meget høje temperaturer kan irriterende eller ætsende gasser dannes, se gasser​.


Forholdsregler:

Frisk luft. Ved længerevarende kontakt eller symptomer kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør