Fotokemikalier

Kaldes også:

Fremkaldervæsker, hydroquinon, developer, fixeringsvæske

Risiko:

Risikabel gruppe. Indeholder en række irriterende stoffer og enkelte med giftvirkning


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Børnesikker opbevaring selv under igangværende arbejde.

Redaktør