Fotokemikalier

Kaldes også: 

Fremkaldervæsker, hydroquinon, developer, fixeringsvæske.

Risiko: 

En generel oversigt over fotokemikalier er vanskelig at udarbejde, fordi den omfatter en række kemikalier med vidt forskellige egenskaber til fremkaldning, hærdning og fiksering i forbindelse med fremkaldelse af billeder. 
Der kan være betydelig risiko ved nogle af stofferne, derfor anbefales risikovurdering ved Giftlinjen, så man kan vurdere risikoen for det specifikke produkt.
Oplys gerne handelsnavn, indholdsstoffer og koncentration.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør