Fosfor

Kaldes også: 

Rød fosfor, hvid fosfor.

Risiko: 

Rød fosfor, f.eks. på tændstikæskers strygeflade er ufarlig. Gul (hvid) fosfor er meget giftig (kan findes i skolers fysiksamling). Opbevares under vand, ellers selvantændes det umiddelbart. Giver ved hudkontakt svære brandskader. Kan optages gennem huden

Forholdsregler: 

Skadede kropsdele holdes under vand. Kontakt lægevagt.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Opbevares altid indelåst i skoler og på arbejdspladser.


Redaktør