Fortynder

Kaldes også: 

Opløsningsmiddel, thinner, solvent, terpentin, cellulose fortynder.

Bruges til: 

Opløsningsmiddel til afrensning af pensler eller fortynding af malinger.

Risiko: 

Varierende sammensætning. Opløsningsmidler med berusende effekt indgår. Ofte risiko for såkaldt kemisk lungebetændelse, da produkterne ved indtagelse let kan komme ned i lungerne. Kan give rus symptomer ved indånding.Se også toluen, xylen, terpentin.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan komme inden for de første 6 timer. 
Ved indånding: Frisk luft
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. OBS! Mange forgiftningstilfælde indtræder, når børn drikker af beholdere, hvor pensler står i fortyndervæsken eller ved omhældning til andre beholdere.


Redaktør