Fortynder

Kaldes også:

Opløsningsmiddel, thinner, solvent,

Risiko:

Opløsningsmiddel til afrensning af pensler eller fortynding af malinger. Varierende sammensætning. Opløsningsmidler med berusende effekt indgår. Ofte risiko for såkaldt kemisk lungebetændelse, da produkterne ved indtagelse let kan komme ned i lungerne. Se også toluen, xylen.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske fortynding. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestuen. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab. OBS! Mange forgiftningstilfælde indtræder, når børn drikker af beholdere, hvor pensler står i fortyndervæsken.

Redaktør