Flusmidler

Kaldes også:

Loddevand

Risiko:

Bruges til lodning. Indebærer stor forgiftningsrisiko. Bl.a. kan fluorider​​ indgå, se dette produkt. Også sure fluorider (hydrodrogenfluorider etc.) med samme risiko som flussyre​ kan indgå, se dette produkt. Loddemidler kan være stærkt ætsende. Almindeligvis indgår zinkklorid, som er ætsende trods neutralt pH.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Redaktør