Fluorider

Kaldes også: Fluor

Risiko:

Efter indtagelse er der risiko for bl.a. ildebefindende, opkastning, kramper. Fluorider indgår i produkter til mund​skyllevæsker, fluortandp​​asta, fluortyggegummi og i rustfjerningsmidler (se disse).

Hovedproblemet er dannelse af ætsende flussyre når fluorforbindelserne kommer i kontakt med mavesyre. For en risikovurdering se de enkelte fluorprodukter.

Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør