Fluorider

Kaldes også: 

Fluor.

Findes i: 

Fluorider indgår i produkter til mundskyllevæsker, fluortandpasta, fluortyggegummi, tandpenslingsmiddel til cariesforebyggelse mv. 

Risiko: 

Efter indtagelse er der risiko for bl.a. ildebefindende, opkastning, kramper. For en risikovurdering se de enkelte fluorprodukter.

Forholdsregler: 

Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.


Redaktør