Flaskegas

Kaldes også:

Propangas, kosangas

Risiko:

Risiko for kvælning, idet gassen fortrænger luftens ilt. Eksplosionsrisiko. Ved ufuldstændig forbrænding kan dannes kulilte, se dette.


Forholdsregler:

Frisk luft. Tag på skadestue ved symptomer.

Redaktør